Hệ thống theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin tại Châu Thành - Bến Tre

Hệ thống theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin tại Châu Thành - Bến Tre

  • Model: Nhiệt độ độ ẩm
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống theo dõi cảnh báo nhiệt độ bảo quản thuốc tiêm

Hệ thống theo dõi cảnh báo nhiệt độ bảo quản thuốc tiêm

  • Model: Phục vụ y tế
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Giám sát tủ bảo quản vacxin

Giám sát tủ bảo quản vacxin

  • Model:
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống giám sát nhiệt độ dùng trong bệnh viện

Hệ thống giám sát nhiệt độ dùng trong bệnh viện

  • Model:
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Giám sát nhiệt độ độ ẩm phòng thí nghiệm

Giám sát nhiệt độ độ ẩm phòng thí nghiệm

  • Model: Giám sát nhiệt độ phòng thí nghiệm
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam