Đồng hồ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm tiếng Trung

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm tiếng Trung

 • Model: Nhiệt độ độ ẩm
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bảng led điện tử theo dõi nhiệt độ bằng led 7 thanh 12 inch 0-10V 4-20a

Bảng led điện tử theo dõi nhiệt độ bằng led 7 thanh 12 inch 0-10V 4-20a

 • Model: giám sát nhiệt độ
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống theo dõi cảnh báo nhiệt độ bảo quản thuốc tiêm

Hệ thống theo dõi cảnh báo nhiệt độ bảo quản thuốc tiêm

 • Model: Phục vụ y tế
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ đo nhiệt độ không dây sóng RF433

Bộ đo nhiệt độ không dây sóng RF433

 • Model: RF433
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị đo nhiệt độ không dây sóng RF315

Thiết bị đo nhiệt độ không dây sóng RF315

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ giám sát cảnh báo nhiệt độ qua sóng RF

Bộ giám sát cảnh báo nhiệt độ qua sóng RF

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Theo dõi nhiệt độ của nước bằng bảng led 7 đoạn

Theo dõi nhiệt độ của nước bằng bảng led 7 đoạn

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Giám sát nhiệt độ độ ẩm bằng bảng điện tử led

Giám sát nhiệt độ độ ẩm bằng bảng điện tử led

 • Model: giám sát nhiệt độ độ ẩm
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bảng theo dõi nhiệt độ độ ẩm nhà thuốc

Bảng theo dõi nhiệt độ độ ẩm nhà thuốc

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Giám sát nhiệt độ xe đông lạnh

Giám sát nhiệt độ xe đông lạnh

 • Model: Kho lạnh
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống cảnh báo nhiệt độ độ ẩm kho lạnh

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ độ ẩm kho lạnh

 • Model: Kho lạnh
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Giám sát tủ bảo quản vacxin

Giám sát tủ bảo quản vacxin

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị theo dõi nhiệt độ kho lạnh TTP

Thiết bị theo dõi nhiệt độ kho lạnh TTP

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống giám sát nhiệt độ dùng trong bệnh viện

Hệ thống giám sát nhiệt độ dùng trong bệnh viện

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bảng hiển thị nhiệt độ độ ẩm bằng led P10

Bảng hiển thị nhiệt độ độ ẩm bằng led P10

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Giám sát nhiệt độ qua Internet

Giám sát nhiệt độ qua Internet

 • Model: Giám sát nhiệt độ qua Internet
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỪ XA - HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỪ XA

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỪ XA - HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỪ XA

 • Model: Cảnh báo nhiệt độ
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống giám sát phòng server

Hệ thống giám sát phòng server

 • Model: Hệ thống giám sát phòng server
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam