Cảm biến khí O3 Ozone

Cảm biến khí O3 Ozone

 • Model: Cảm biến môi trường
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm

Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm

 • Model: Thiết bị đo lưu lượng
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ đo lưu lượng hơi, khí, chất lỏng

Đồng hồ đo lưu lượng hơi, khí, chất lỏng

 • Model: Đo lưu lượng khí
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp TTP-C1

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm công nghiệp TTP-C1

 • Model: Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Cảm biến nồng độ khí CO Carbon monoxide

Cảm biến nồng độ khí CO Carbon monoxide

 • Model: Cảm biến môi trường
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Cảm biến Amoniac NH3

Cảm biến Amoniac NH3

 • Model: Cảm biến môi trường
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Cảm biến áp suất khí quyển

Cảm biến áp suất khí quyển

 • Model: Cảm biến môi trường
 • Hãng sãn xuất: TT
Liên hệ
Cảm biến khí H2 Hydrogen

Cảm biến khí H2 Hydrogen

 • Model:
 • Hãng sãn xuất:
Liên hệ
Cảm biến nhiệt độ độ ẩm chống ăn mòn chống cháy

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm chống ăn mòn chống cháy

 • Model: Cảm biến nhiệt độ độ ẩm
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị đo tốc độ dòng chảy, đo lưu lượng nước bằng Radar Doppler

Thiết bị đo tốc độ dòng chảy, đo lưu lượng nước bằng Radar Doppler

 • Model: Thiết bị đo lưu lượng
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Cảm biến phát hiện khói TTPScada

Cảm biến phát hiện khói TTPScada

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị đo mức chất lỏng chất rắn METRIKEMP KYCM-LPM2452

Thiết bị đo mức chất lỏng chất rắn METRIKEMP KYCM-LPM2452

 • Model: Thiết bị đo mức
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Cảm biến tia UV - Cảm biến cực tím

Cảm biến tia UV - Cảm biến cực tím

 • Model: Cảm biến tia UV
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Cảm biến tiếng ồn - Cảm biến đo tiếng ồn

Cảm biến tiếng ồn - Cảm biến đo tiếng ồn

 • Model: Cảm biến tiếng ồn
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam