Bộ điều khiển máy lạnh từ xa

Bộ điều khiển máy lạnh từ xa

 • Model: Bộ điều khiển từ xa
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ tủ lạnh vắc xin

Bộ điều khiển nhiệt độ tủ lạnh vắc xin

 • Model: Bộ điều khiển nhiệt độ tủ lạnh
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh qua điện thoại

Bộ điều khiển nhiệt độ kho lạnh qua điện thoại

 • Model: Thiết bị điều khiển
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm Modbus RTU có chuông báo động

Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm Modbus RTU có chuông báo động

 • Model: Điều khiển nhiệt độ độ ẩm
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị giám sát nhiệt độ S260 kết nối GSM/SMS/GPRS/GPS

Thiết bị giám sát nhiệt độ S260 kết nối GSM/SMS/GPRS/GPS

 • Model: GSM SMS
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ điều khiển GSM SMS S150 điều khiển thiết bị từ xa

Bộ điều khiển GSM SMS S150 điều khiển thiết bị từ xa

 • Model: GSM SMS
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bộ điều khiển từ xa GSM SMS S140

Bộ điều khiển từ xa GSM SMS S140

 • Model: GSM SMS
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam