Đồng hồ NTP PoE

Đồng hồ NTP PoE

 • Model: Đồng hồ
 • Hãng sãn xuất: T
Liên hệ
Đồng bộ thời gian NTP qua Internet

Đồng bộ thời gian NTP qua Internet

 • Model: đồng
 • Hãng sãn xuất: t
Liên hệ
Bộ đếm thời gian NTP qua máy tính và GPS

Bộ đếm thời gian NTP qua máy tính và GPS

 • Model: đ
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ sân bóng đá giám sát theo thời gian thực led 4inch

Đồng hồ sân bóng đá giám sát theo thời gian thực led 4inch

 • Model: Đồng hồ đồng bộ thời gian
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ đồng bộ thời gian với Server NTP GPS

Đồng hồ đồng bộ thời gian với Server NTP GPS

 • Model: Đồng hồ đồng bộ thời gian
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ đồng bộ thời gian qua internet cho công ty sản xuất lốp xe

Đồng hồ đồng bộ thời gian qua internet cho công ty sản xuất lốp xe

 • Model: Đồng hồ đồng bộ thời gian
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ đồng bộ thời gian trong mạng Lan/Wifi 6 số

Đồng hồ đồng bộ thời gian trong mạng Lan/Wifi 6 số

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng hồ đồng bộ thời gian NTP bằng bảng led 3 inch cho công ty sản xuất sơn

Đồng hồ đồng bộ thời gian NTP bằng bảng led 3 inch cho công ty sản xuất sơn

 • Model: Đồng bộ thời gian NTP
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian với máy chủ bằng giao thức Ethernet NTP

Hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian với máy chủ bằng giao thức Ethernet NTP

 • Model: Đồng bộ thời gian mạng Ethernet NTP
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Đồng bộ thời gian NTP qua mạng LAN option RS485 hoặc GPS

Đồng bộ thời gian NTP qua mạng LAN option RS485 hoặc GPS

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN THỰC VỚI MÁY TÍNH

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN THỰC VỚI MÁY TÍNH

 • Model:
 • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam