Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm

Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm

  • Model: Thiết bị đo lưu lượng
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Thiết bị đo tốc độ dòng chảy, đo lưu lượng nước bằng Radar Doppler

Thiết bị đo tốc độ dòng chảy, đo lưu lượng nước bằng Radar Doppler

  • Model: Thiết bị đo lưu lượng
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam