Tags: giám sát sản xuất

Hệ thống giám sát năng suất sản xuất

Hệ thống giám sát năng suất sản xuất

  • Model:
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bảng led hiển thị thông tin an toàn lao động tại nhà máy Cargill Tiền Giang

Bảng led hiển thị thông tin an toàn lao động tại nhà máy Cargill Tiền Giang

  • Model: Bảng led hiển thị thông tin an toàn lao động
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Bảng điện tử hiển thị tốc độ dây chuyền sản xuất

Bảng điện tử hiển thị tốc độ dây chuyền sản xuất

  • Model: Hiển thị tốc độ mét/phút
  • Hãng sãn xuất: TTPScada
Liên hệ
Copyright © 2018 Designed byViễn Nam